Missie

De missie van de Breintraining coöperatie is:

De wereld beter maken door mensen te helpen.

Deze missie maken we concreet door ervoor te zorgen dat de wachtlijsten in de GGZ korter worden door mensen te helpen met Positief-Bekrachtigende Breintraining (PBB). Onze missie is geslaagd als iemand met PBB leert om goed om te gaan met moeilijke omstandigheden en om die reden geen zorg vanuit de GGZ meer nodig heeft.

Meer details vind je op de volgende website: