Visie

De visie van de Breintraining coöperatie is:

  • Teveel mensen worstelen met stress, negatieve gevoelens en mentale problemen.
  • Voor een flink deel van deze mensen is het probleem dat zij nog niet hebben geleerd om goed om te gaan met moeilijke omstandigheden.
  • Met Positief-Bekrachtigende Breintraining lukt het veel mensen om hun brein te trainen zodat ze wel goed omgaan met moeilijke omstandigheden.