Strategie

Uitgaande van onze visie gebruikt de Breintraining coöperatie de volgende strategie om onze missie te verwezenlijken:

  1. Werk samen met gelijkgestemde Breintrainers die allemaal Positief-Bekrachtigende Breintraining (PBB) hebben geleerd op een democratische wijze in een coöperatie. Binnen de coöperatie geldt dat elk lid één stem heeft en dat de Algemene Leden Vergadering de hoogste baas is.
  2. Investeer gezamenlijk om ervoor te zorgen dat PBB zo breed mogelijk in de maatschappij bekend wordt. Door gezamenlijk marketing te verrichten met dezelfde eenduidige boodschap maken we meer impact. Met gezamenlijke marketing zorgen we ervoor dat iedereen meer mensen bereikt. Met gezamenlijke marketing zorgen we ervoor dat van elkaars krachten gebruik maken en meer zijn dan alleen een verzameling individueën.
  3. Als eerste richten we ons op consumenten om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen hun brein gaan trainen om goed om te kunnen gaan met moeilijke omstandigheden.
  4. Vervolgens richten we ons op bedrijven en organisaties zodat zij zowel preventief als achteraf hun medewerkers helpen hun brein te trainen om goed om te gaan moet moeilijke omstandigheden.
  5. Tenslotte richten we ons op de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en verzekeraars om mee te helpen de wachtlijsten te verkleinen en de medewerkers binnen de zorg te ontstressen.